Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Krośnice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Krośnice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Stanisława Drobiny Wójta Gminy Krośnice przed upływem kadencji? 3 379 2 028
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Krośnice Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Stanisława Drobiny Wójta Gminy Krośnice przed upływem kadencji? 6 417 1 858 1 858 28,95% 1 795 96,61% 1 707 95,10%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowe w Krośnicach, ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice Powszechny Tak Tak 1 784 450 450 25,22% 417 92,67% 396 94,96%
2 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach, ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice Powszechny Nie Nie 2 343 715 715 30,52% 708 99,02% 690 97,46%
3 Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Kuźnica Czeszycka, Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice Powszechny Tak Nie 932 268 268 28,76% 267 99,63% 254 95,13%
4 Świetlica wiejska w Wierzchowicach, ul. Kościelna 3a, Wierzchowice, 56-320 Krośnice Powszechny Nie Nie 1 279 372 372 29,09% 368 98,92% 344 93,48%
5 Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach, ul. Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice Zakład pomocy społecznej Nie Nie 79 53 53 67,09% 35 66,04% 23 65,71%
Podsumowanie 6 417 1 858 1 858 28,95% 1 795 96,61% 1 707 95,10%