Okręg wyborczy nr 5
Granice: Bukowiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Pałac, ul. Robotnicza 6, Bukowiec, 58-533 Mysłakowice PowszechnyNieNie 499 81
16,23%8179 97,53%
Podsumowanie49981
16,23%817997,53%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA ŻUROWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Żurowski Adam 48 Bukowiec 64
81.01% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GREKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grek Ryszard 64 Bukowiec 15
18.99% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej