Okręg wyborczy nr 1
Granice: Budziszów Wielki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gimnazjum, Budziszów Wielki 10, 59-430 Wądroże Wielkie PowszechnyNieNie 489 152
31,08%152152 100,00%
Podsumowanie489152
31,08%152152100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kumor Jan Stanisław 53 Budziszów Wielki 86
56.58% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "W SŁUSZNEJ SPRAWIE" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Osak Zdzisław Andrzej 57 Budziszów Wielki 66
43.42% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej