Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwo Dygowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, ul. Kolejowa 10, 78-113 Dygowo PowszechnyTakNie 1322 354
26,78%354351 99,15%
Podsumowanie1322354
26,78%35435199,15%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA DYGOWO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 KOZAK ZBIGNIEW JERZY 53 DYGOWO , złożył następujące oświadczenie: pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) 42
11.97% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA WOJCIECHOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ STANISŁAW 38 DYGOWO 112
31.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA DZIUBA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 DZIUBA MARCIN TOMASZ 40 DYGOWO 124
35.33% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA JAROSZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 JAROSZEK KRZYSZTOF 42 DYGOWO 73
20.80% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej