Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Czeladź Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teresy Ewy Kosmali Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji 8 593 5 156
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Czeladź Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teresy Ewy Kosmali Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji 27 100 4 859 4 857 17,92% 4 767 98,15% 4 601 96,52%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Miejski Zespół Szkół, ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 889 148 148 16,65% 142 95,95% 142 100,00%
2 Przedszkole Nr 7, ul. Waryńskiego 19, 41-250 Czeladź Powszechny Tak Nie 1 662 339 339 20,40% 334 98,53% 319 95,51%
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź Powszechny Tak Nie 1 823 366 366 20,08% 358 97,81% 343 95,81%
4 Przedszkole Nr 4, ul. Miasta Auby 14, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 488 346 346 23,25% 344 99,42% 328 95,35%
5 Przedszkole Nr 11, ul. Kombatantów 2, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 046 207 207 19,79% 205 99,03% 201 98,05%
6 Ośrodek Integracyjny "SENIOR", ul. Szpitalna 5a, 41-250 Czeladź Powszechny Tak Nie 907 179 179 19,74% 177 98,88% 173 97,74%
7 Gimnazjum Nr 2, ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 198 250 249 20,78% 249 100,00% 244 97,99%
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 2 183 416 416 19,06% 404 97,12% 395 97,77%
9 Przedszkole Nr 9, ul. 35 Lecia PRL 8, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 899 361 361 19,01% 357 98,89% 346 96,92%
10 Żłobek Miejski, ul. 35 Lecia PRL 6, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 692 386 386 22,81% 383 99,22% 378 98,69%
11 Muzeum Miejskie Saturn, ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 818 326 325 17,88% 317 97,54% 313 98,74%
12 Muzeum Miejskie Saturn, ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź Powszechny Nie Nie 1 512 327 327 21,63% 320 97,86% 310 96,88%
13 Przedszkole Nr 10, ul. Żeromskiego 19, 41-253 Czeladź, Piaski Powszechny Nie Nie 2 204 256 256 11,62% 250 97,66% 236 94,40%
14 Gimnazjum Nr 3, ul. Lwowska 2, 41-253 Czeladź, Piaski Powszechny Nie Nie 1 866 225 225 12,06% 221 98,22% 200 90,50%
15 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź, Piaski Powszechny Nie Nie 1 871 296 296 15,82% 292 98,65% 277 94,86%
16 Przedszkole Nr 5, ul. Krótka 1, 41-253 Czeladź, Piaski Powszechny Nie Nie 1 244 152 152 12,22% 147 96,71% 140 95,24%
17 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź, Piaski Powszechny Nie Nie 1 707 249 249 14,59% 243 97,59% 235 96,71%
18 Szpital w Czeladzi, ul. Szpitalna 40, Czeladź Szpital Tak Nie 48 11 11 22,92% 10 90,91% 9 90,00%
19 Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 5a, Czeladź Zakład pomocy społecznej Tak Nie 43 19 19 44,19% 14 73,68% 12 85,71%
Podsumowanie 27 100 4 859 4 857 17,92% 4 767 98,15% 4 601 96,52%