Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 22-12-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Czerniakowski Marek Ryszard 38 wyższe Królewo, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO 657 50.73% Tak
2 Dalecki Adrian 28 wyższe Joniec, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADRIANA DALECKIEGO 638 49.27% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 22-12-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Joniec 69, 09-131 Joniec Powszechny Tak Nie 934 588588 62,96%
578 98,30%
2Szkoła Podstawowa, Królewo 58, 09-131 Joniec Powszechny Nie Nie 453 330330 72,85%
324 98,18%
3Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wrona 14, 09-131 Joniec Powszechny Nie Nie 751 408408 54,33%
393 96,32%
Ogółem 2138 1326 1326 62,02%
1295 97,66%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 08-12-2013
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Błaszkiewicz Wiesław 53 wyższe Płońsk, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY 119 9.76% Nie
2 Brzeszkiewicz Cezary 49 wyższe Królewo, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CEZAREGO BRZESZKIEWICZA 24 1.97% Nie
3 Czerniakowski Marek Ryszard 38 wyższe Królewo, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CZERNIAKOWSKIEGO 290 23.79% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Czulińska Wioletta 31 wyższe Nowe Wrońska, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - CZULIŃSKA 11 0.90% Nie
5 Dalecki Adrian 28 wyższe Joniec, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADRIANA DALECKIEGO 372 30.52% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
6 Maranowski Rafał 33 wyższe Królewo, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA NASZEJ GMINY - RAFAŁ MARANOWSKI 114 9.35% Nie
7 Nowiński Grzegorz Tomasz 48 wyższe Joniec-Kolonia, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA NOWIŃSKIEGO 57 4.68% Nie
8 Oporska Izabela Katarzyna 37 wyższe Szumlin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ 167 13.70% Nie
9 Podgórska Marta 27 wyższe Królewo, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY PODGÓRSKIEJ 44 3.61% Nie
10 Tomaszewski Andrzej 45 średnie Szumlin, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZANSA DLA GMINY JONIEC 21 1.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 08-12-2013
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Szkoła Podstawowa, Joniec 69, 09-131 Joniec Powszechny Tak Nie 927 555555 59,87%
548 98,74%
2Szkoła Podstawowa, Królewo 58, 09-131 Joniec Powszechny Nie Nie 447 316316 70,69%
309 97,78%
3Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wrona 14, 09-131 Joniec Powszechny Nie Nie 750 374374 49,87%
362 96,79%
Ogółem 2124 1245 1245 58,62%
1219 97,91%