Referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Powiatu w Brzezinach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji? 13 963 8 378
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Powiatu w Brzezinach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji? 25 070 2 043 2 043 8,15% 2 009 98,34% 1 903 94,72%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Brzeziny
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach, ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 1 913 214 214 11,19% 209 97,66% 205 98,09%
2 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Zamiejscowy Wydział z siedzibą w Brzezinach, ul. Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 2 207 249 249 11,28% 247 99,20% 239 96,76%
3 Przedszkole nr 1 w Brzezinach, ul.Konstytucji 3 Maja 1, 95-060 Brzeziny Powszechny Tak Nie 1 885 256 256 13,58% 247 96,48% 242 97,98%
4 Gimnazjum w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 4, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Tak 2 049 261 261 12,74% 259 99,23% 241 93,05%
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny Powszechny Tak Nie 1 223 144 144 11,77% 143 99,31% 136 95,10%
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 824 105 105 12,74% 104 99,05% 102 98,08%
7 Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Moniuszki 24, Brzeziny Zakład pomocy społecznej Nie Nie 91 7 7 7,69% 6 85,71% 4 66,67%
8 Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o, Skłodowskiej-Curie 6, Brzeziny Szpital Nie Nie 22 1 1 4,55% 1 100,00% 1 100,00%
Podsumowanie 10 214 1 237 1 237 12,11% 1 216 98,30% 1 170 96,22%
Brzeziny
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 902 29 29 3,22% 28 96,55% 28 100,00%
2 Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii, Gałkówek-Kolonia 38, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 1 303 107 107 8,21% 106 99,07% 100 94,34%
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku, Polik 45, 95-060 Brzeziny Powszechny Nie Nie 909 52 52 5,72% 52 100,00% 45 86,54%
4 Szkoła Podstawowa w Bogdance, Bogdanka 5, 95-060 Brzeziny Powszechny Tak Tak 1 233 112 112 9,08% 110 98,21% 104 94,55%
Podsumowanie 4 347 300 300 6,90% 296 98,67% 277 93,58%
Dmosin
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin Powszechny Nie Nie 1 325 29 29 2,19% 28 96,55% 26 92,86%
2 Strażnica OSP w Kraszewie, Kraszew 18, 95-061 Dmosin Powszechny Nie Nie 479 5 5 1,04% 5 100,00% 5 100,00%
3 Szkoła Podstawowa w Kołacinie, Kołacin 105A, 95-061 Dmosin Powszechny Tak Tak 549 10 10 1,82% 10 100,00% 9 90,00%
4 Świetlica w Ząbkach, Ząbki 16A, 95-061 Dmosin Powszechny Nie Nie 460 7 7 1,52% 7 100,00% 2 28,57%
5 Szkoła Podstawowa w Woli Cyrusowej, Wola Cyrusowa 69, 95-061 Dmosin Powszechny Nie Nie 496 13 13 2,62% 13 100,00% 11 84,62%
6 Świetlica w Szczecinie, Szczecin 36A, 95-061 Dmosin Powszechny Tak Nie 499 5 5 1,00% 5 100,00% 4 80,00%
Podsumowanie 3 808 69 69 1,81% 68 98,55% 57 83,82%
Jeżów
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Jeżowie-sala gimnastyczna, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów Powszechny Nie Tak 1 087 101 101 9,29% 100 99,01% 97 97,00%
2 Szkoła Podstawowa w Jeżowie - klasa I, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów Powszechny Nie Nie 385 39 39 10,13% 38 97,44% 34 89,47%
3 Gimnazjum w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów Powszechny Tak Nie 612 7 7 1,14% 7 100,00% 6 85,71%
4 "Gościniec" Ireneusz Adamczyk, Wola Łokotowa 1, 95-047 Jeżów Powszechny Nie Nie 671 48 48 7,15% 47 97,92% 40 85,11%
5 Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów Zakład pomocy społecznej Tak Nie 59 0 0 0,00% 0 - 0 -
Podsumowanie 2 814 195 195 6,93% 192 98,46% 177 92,19%
Rogów
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie, ul. Strażacka 4, 95-063 Rogów Powszechny Nie Nie 1 496 91 91 6,08% 91 100,00% 83 91,21%
2 była Szkoła Podstawowa w Zacywilkach, Zacywilki 5, 95-063 Rogów Powszechny Nie Nie 262 15 15 5,73% 14 93,33% 12 85,71%
3 Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 49, 95-063 Rogów Powszechny Nie Nie 528 63 63 11,93% 61 96,83% 59 96,72%
4 Szkoła Podstawowa w Wągrach, Wągry 87, 95-063 Rogów Powszechny Nie Nie 612 38 38 6,21% 38 100,00% 35 92,11%
5 Zespół Szkół w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów Powszechny Tak Tak 989 35 35 3,54% 33 94,29% 33 100,00%
Podsumowanie 3 887 242 242 6,23% 237 97,93% 222 93,67%