Okręg wyborczy nr 4
Granice: Kleszczów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Kleszczowie, ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów PowszechnyTakNie 1404 613
43,66%613605 98,69%
Podsumowanie1404613
43,66%61360598,69%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARD SZYMCZYK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szymczyk Ryszard Szczepan 59 Kleszczów 90
14.88% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rzeźnik Jarosław Stefan 31 Łękińsko 272
44.96% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KLESZCZÓW NASZ DOM, NASZA MAŁA OJCZYZNA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bujacz Maciej Stanisław 62 Kleszczów 45
7.44% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK KUŚMIEREK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kuśmierek Marek Wojciech 57 Kleszczów 167
27.60% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szulc Bogda Małgorzata 47 Kleszczów 31
5.12% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej