Okręg wyborczy nr 12
Granice: Wierszczyca
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Wierszczyca 54, 22-664 Jarczów PowszechnyNieNie 326 71
21,78%7170 98,59%
Podsumowanie32671
21,78%717098,59%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LUDOWCY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szopa Krzysztof Józef 38 Wierszczyca 14
20.00% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIERSZCZYCA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Baran Grzegorz Piotr 39 Wierszczyca 56
80.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej