Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Głuszycy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Elżbiety OGORZELEC Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji? 3 359 2 016
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Głuszycy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Alicji Elżbiety OGORZELEC Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji? 7 419 1 796 1 796 24,21% 1 780 99,11% 1 694 95,17%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sienkiewicza 53, 58-340 Głuszyca Powszechny Tak Nie 2 046 443 443 21,65% 439 99,10% 414 94,31%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 2 076 410 410 19,75% 408 99,51% 393 96,32%
3 Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 1 455 446 446 30,65% 440 98,65% 424 96,36%
4 Świetlica Wiejska, ul. Kłodzka 61, Głuszyca Górna, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 866 213 213 24,60% 213 100,00% 204 95,77%
5 Świetlica Wiejska, ul. Pamięci Narodowej 39, Kolce, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 531 150 150 28,25% 147 98,00% 136 92,52%
6 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 1, Grzmiąca, 58-340 Głuszyca Powszechny Nie Nie 445 134 134 30,11% 133 99,25% 123 92,48%
Podsumowanie 7 419 1 796 1 796 24,21% 1 780 99,11% 1 694 95,17%