Okręg wyborczy nr 4
Granice: Wsie sołeckie : Biskupice, Bojanice, Brzozogaj, Działyń - Kopydłowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Przedszkole, Działyń 21A, 62-271 Działyń PowszechnyNieNie 992 98
9,88%9897 98,98%
Podsumowanie99298
9,88%989798,98%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KŁECKO TWOJA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borowiak Bartosz 27 Kłecko 48
49.48% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW dla Działynia - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kubalewski Maciej Michał 55 Działyń 49
50.52% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej