Okręg wyborczy nr 10
Granice: Warzyce
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
14 Dom Ludowy, Warzyce 329, 38-200 Jasło PowszechnyNieNie 1378 480
34,83%480474 98,75%
Podsumowanie1378480
34,83%48047498,75%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA FILIPA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Filip Marek Andrzej 44 Warzyce 60
12.66% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA SZELĄGA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szeląg Kazimierz Leszek 49 Warzyce 156
32.91% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Witusik Tomasz Marek 28 Warzyce 107
22.57% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BORYSA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borys Andrzej 60 Warzyce 67
14.14% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wilk Piotr Krzysztof 30 Warzyce 84
17.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej