Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Brzozie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mieczysława JĘTCZAKA Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji? 1 287 773
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Brzozie Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mieczysława JĘTCZAKA Wójta Gminy Brzozie przed upływem kadencji? 2 905 599 599 20,62% 592 98,83% 568 95,95%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Brzozie, 87-313 Brzozie Powszechny Tak Tak 1 411 227 227 16,09% 223 98,24% 211 94,62%
2 Szkoła Podstawowa, Wielkie Leźno, 87-313 Brzozie Powszechny Nie Nie 451 71 71 15,74% 71 100,00% 64 90,14%
3 Szkoła Podstawowa, Jajkowo, 87-313 Brzozie Powszechny Nie Nie 1 043 301 301 28,86% 298 99,00% 293 98,32%
Podsumowanie 2 905 599 599 20,62% 592 98,83% 568 95,95%