Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Gorzyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana Grzegorzka Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji? 3 724 2 235
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Gorzyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mariana Grzegorzka Wójta Gminy Gorzyce przed upływem kadencji? 10 961 1 641 1 641 14,97% 1 623 98,90% 1 528 94,15%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach, ul.Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce Powszechny Nie Nie 1 866 293 293 15,70% 288 98,29% 270 93,75%
2 Środowiskowy Dom Kultury, Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 1 020 104 104 10,20% 103 99,04% 95 92,23%
3 Budynek administracyjno-biurowy, ul.3 Maja 4, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 1 272 130 130 10,22% 130 100,00% 125 96,15%
4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach, ul.Szkolna 45, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 1 533 246 246 16,05% 245 99,59% 234 95,51%
5 Dom Ludowy w Motyczu Poduchownym, Motycze Poduchowne 88, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 253 95 95 37,55% 94 98,95% 89 94,68%
6 Świetlica w Zalesiu Gorzyckim, Zalesie Gorzyckie 74, 39-432 Gorzyce Powszechny Nie Nie 162 18 18 11,11% 17 94,44% 15 88,24%
7 Dom Kultury we Wrzawach, Wrzawy 486, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 1 267 132 132 10,42% 131 99,24% 122 93,13%
8 Remiza OSP w Trześni, ul.Błonie 4, Trześń, 39-432 Gorzyce Powszechny Nie Nie 1 249 201 201 16,09% 199 99,00% 196 98,49%
9 Dom Kultury w Sokolnikach, ul.Sandomierska 84, Sokolniki, 39-432 Gorzyce Powszechny Tak Nie 1 562 240 240 15,36% 235 97,92% 220 93,62%
10 Remiza OSP w Orliskach, Orliska 65, 39-432 Gorzyce Powszechny Nie Nie 191 12 12 6,28% 12 100,00% 10 83,33%
11 Szkoła Podstawowa w Furmanach, ul.Kościelna 2, Furmany, 39-400 Tarnobrzeg Powszechny Nie Nie 586 170 170 29,01% 169 99,41% 152 89,94%
Podsumowanie 10 961 1 641 1 641 14,97% 1 623 98,90% 1 528 94,15%