Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Świlcza odwołania wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji 5 767 3 461
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Świlcza odwołania wójta Gminy Świlcza przed upływem kadencji 12 666 2 056 2 055 16,22% 2 004 97,52% 1 895 94,56%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Dom Strażaka w Świlczy, Świlcza 151, 36-072 Świlcza Powszechny Tak Tak 1 205 204 204 16,93% 203 99,51% 199 98,03%
2 Dom Strażaka w Świlczy, Świlcza 151, 36-072 Świlcza Powszechny Tak Nie 1 551 233 233 15,02% 232 99,57% 220 94,83%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli, Mrowla 79B, 36-054 Mrowla Powszechny Tak Nie 1 150 110 110 9,57% 109 99,09% 98 89,91%
4 Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla Powszechny Nie Nie 1 183 260 260 21,98% 259 99,62% 251 96,91%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance, Bzianka 20, 35-213 Rzeszów Powszechny Nie Nie 466 108 108 23,18% 107 99,07% 100 93,46%
6 Dom Ludowy w Woliczce, Woliczka 56, 36-071 Trzciana Powszechny Nie Nie 419 24 24 5,73% 19 79,17% 16 84,21%
7 Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, Błędowa Zgłobieńska 110A, 36-071 Trzciana Powszechny Nie Nie 441 226 226 51,25% 220 97,35% 215 97,73%
8 Zespół Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana Powszechny Nie Nie 817 166 166 20,32% 160 96,39% 149 93,12%
9 Zespół Szkół w Trzcianie, Trzciana 168, 36-071 Trzciana Powszechny Nie Nie 2 023 177 177 8,75% 174 98,31% 158 90,80%
10 Zespół Szkół w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice Powszechny Nie Nie 2 183 425 424 19,42% 421 99,29% 405 96,20%
11 Zespół Szkół w Bratkowicach, Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice Powszechny Nie Nie 1 228 123 123 10,02% 100 81,30% 84 84,00%
Podsumowanie 12 666 2 056 2 055 16,22% 2 004 97,52% 1 895 94,56%