Okręg wyborczy nr 5
Granice: SEJKOWICE, ŁUSZCZANÓWEK
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul.Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna PowszechnyNieNie 223 131
58,74%131129 98,47%
Podsumowanie223131
58,74%13112998,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MŁODYCH - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Fudała Jarosław 24 48
37.21% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA - WSPÓLNA SPRAWA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Rudzki Ryszard 64 81
62.79% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej