Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Wadowic i Rady Miejskiej w Wadowicach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Wadowic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ewy Filipiak, Burmistrza Wadowic, przed upływem kadencji 13 476 8 086
Rada Miejska w Wadowicach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Wadowicach, przed upływem kadencji 13 485 8 091
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Wadowic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ewy Filipiak, Burmistrza Wadowic, przed upływem kadencji 30 304 4 261 4 257 14,05% 4 177 98,12% 4 030 96,48%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole Nr 1, ul. Gimnazjalna 10, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 516 291 289 19,06% 282 97,58% 275 97,52%
2 Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Tak 1 878 283 283 15,07% 280 98,94% 275 98,21%
3 Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Słowackiego 2, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 200 232 231 19,25% 231 100,00% 227 98,27%
4 Gimnazjum Nr 1, ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 684 224 224 13,30% 220 98,21% 212 96,36%
5 Powiatowy Zarząd Dróg w Wadowicach, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 770 232 232 13,11% 227 97,84% 216 95,15%
6 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Osiedle Kopernika 11, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 483 280 280 18,88% 277 98,93% 271 97,83%
7 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Osiedle Kopernika 11, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 155 221 221 19,13% 219 99,10% 214 97,72%
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 221 161 161 13,19% 160 99,38% 156 97,50%
9 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 199 226 226 18,85% 224 99,12% 213 95,09%
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 2 254 416 416 18,46% 390 93,75% 380 97,44%
11 Zespół Szkół Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia Powszechny Tak Nie 1 839 189 189 10,28% 187 98,94% 181 96,79%
12 Zespół Szkół Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia Powszechny Tak Nie 1 499 179 179 11,94% 178 99,44% 169 94,94%
13 Zespół Szkół Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65, 34-123 Chocznia Powszechny Nie Nie 1 449 104 104 7,18% 104 100,00% 96 92,31%
14 Zespół Szkół w Ponikwi, Ponikiew, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 003 106 106 10,57% 104 98,11% 99 95,19%
15 Zespół Szkół w Jaroszowicach, Jaroszowice, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 416 138 138 9,75% 132 95,65% 127 96,21%
16 Szkoła Podstawowa w Zawadce, Zawadka, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 277 134 134 10,49% 132 98,51% 128 96,97%
17 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna, 34-124 Klecza Górna Powszechny Nie Nie 1 845 179 179 9,70% 172 96,09% 164 95,35%
18 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna, 34-124 Klecza Górna Powszechny Tak Nie 623 72 72 11,56% 70 97,22% 67 95,71%
19 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym, Barwałd Dolny, 34-124 Klecza Górna Powszechny Nie Nie 567 67 67 11,82% 66 98,51% 59 89,39%
20 Dom Ludowy w Babicy, Babica, 34-103 Witanowice Powszechny Tak Nie 919 116 116 12,62% 116 100,00% 110 94,83%
21 Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej, Wysoka, 34-105 Wysoka Powszechny Nie Nie 1 482 209 209 14,10% 207 99,04% 197 95,17%
22 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Górnym, Stanisław Górny, 34-105 Wysoka Powszechny Nie Nie 860 183 183 21,28% 182 99,45% 181 99,45%
23 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Wadowicach, ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice Zakład pomocy społecznej Nie Nie 49 2 2 4,08% 2 100,00% 2 100,00%
24 Dom Pomocy Społecznej im. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice Zakład pomocy społecznej Nie Nie 78 15 15 19,23% 14 93,33% 10 71,43%
25 Szpital Powiatowy w Wadowicach, ul. Karmelicka 12, 34-100 Wadowice Szpital Nie Nie 30 1 1 3,33% 1 100,00% 1 100,00%
26 Zakład Karny w Wadowicach, ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice Zakład karny Nie Nie 8 1 0 0,00% 0 - 0 -
Podsumowanie 30 304 4 261 4 257 14,05% 4 177 98,12% 4 030 96,48%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Wadowicach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Wadowicach, przed upływem kadencji 30 304 4 261 4 260 14,06% 4 178 98,08% 4 054 97,03%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole Nr 1, ul. Gimnazjalna 10, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 516 291 291 19,20% 286 98,28% 283 98,95%
2 Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Tak 1 878 283 283 15,07% 278 98,23% 272 97,84%
3 Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Słowackiego 2, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 200 232 232 19,33% 231 99,57% 225 97,40%
4 Gimnazjum Nr 1, ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 684 224 224 13,30% 218 97,32% 215 98,62%
5 Powiatowy Zarząd Dróg w Wadowicach, ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 770 232 232 13,11% 226 97,41% 219 96,90%
6 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Osiedle Kopernika 11, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 483 280 280 18,88% 276 98,57% 270 97,83%
7 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, Osiedle Kopernika 11, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 155 221 221 19,13% 219 99,10% 214 97,72%
8 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 1 221 161 161 13,19% 161 100,00% 159 98,76%
9 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 199 226 226 18,85% 220 97,35% 214 97,27%
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, Osiedle Pod Skarpą 10, 34-100 Wadowice Powszechny Tak Nie 2 254 416 416 18,46% 402 96,63% 393 97,76%
11 Zespół Szkół Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia Powszechny Tak Nie 1 839 189 189 10,28% 187 98,94% 180 96,26%
12 Zespół Szkół Nr 1 w Choczni, ul. Główna 1, 34-123 Chocznia Powszechny Tak Nie 1 499 179 179 11,94% 178 99,44% 171 96,07%
13 Zespół Szkół Nr 2 w Choczni, ul. Główna 65, 34-123 Chocznia Powszechny Nie Nie 1 449 104 104 7,18% 103 99,04% 93 90,29%
14 Zespół Szkół w Ponikwi, Ponikiew, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 003 106 106 10,57% 103 97,17% 99 96,12%
15 Zespół Szkół w Jaroszowicach, Jaroszowice, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 416 138 138 9,75% 133 96,38% 127 95,49%
16 Szkoła Podstawowa w Zawadce, Zawadka, 34-100 Wadowice Powszechny Nie Nie 1 277 134 134 10,49% 132 98,51% 129 97,73%
17 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna, 34-124 Klecza Górna Powszechny Nie Nie 1 845 179 179 9,70% 170 94,97% 162 95,29%
18 Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, Klecza Dolna, 34-124 Klecza Górna Powszechny Tak Nie 623 72 72 11,56% 70 97,22% 69 98,57%
19 Szkoła Podstawowa w Barwałdzie Dolnym, Barwałd Dolny, 34-124 Klecza Górna Powszechny Nie Nie 567 67 67 11,82% 66 98,51% 64 96,97%
20 Dom Ludowy w Babicy, Babica, 34-103 Witanowice Powszechny Tak Nie 919 116 116 12,62% 116 100,00% 112 96,55%
21 Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej, Wysoka, 34-105 Wysoka Powszechny Nie Nie 1 482 209 209 14,10% 206 98,56% 194 94,17%
22 Szkoła Podstawowa w Stanisławiu Górnym, Stanisław Górny, 34-105 Wysoka Powszechny Nie Nie 860 183 183 21,28% 181 98,91% 179 98,90%
23 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Wadowicach, ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice Zakład pomocy społecznej Nie Nie 49 2 2 4,08% 2 100,00% 2 100,00%
24 Dom Pomocy Społecznej im. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5, 34-100 Wadowice Zakład pomocy społecznej Nie Nie 78 15 15 19,23% 13 86,67% 8 61,54%
25 Szpital Powiatowy w Wadowicach, ul. Karmelicka 12, 34-100 Wadowice Szpital Nie Nie 30 1 1 3,33% 1 100,00% 1 100,00%
26 Zakład Karny w Wadowicach, ul. Trybunalska 8, 34-100 Wadowice Zakład karny Nie Nie 8 1 0 0,00% 0 - 0 -
Podsumowanie 30 304 4 261 4 260 14,06% 4 178 98,08% 4 054 97,03%