Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwo Podlesie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Podlesie 99, 42-235 Lelów PowszechnyNieNie 427 156
36,53%156154 98,72%
Podsumowanie427156
36,53%15615498,72%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA STACHERCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stacherczak Józef 52 Podlesie 56
36.36% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - "Wspólna sprawa" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stryjniak Iwona Jadwiga 52 Podlesie 98
63.64% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej