Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 20 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Pułtusk Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wojciecha Dębskiego Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji? 6 834 4 101
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Pułtusk Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wojciecha Dębskiego Burmistrza Miasta Pułtusk przed upływem kadencji? 19 181 1 977 1 977 10,31% 1 947 98,48% 1 856 95,33%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 597 40 40 6,70% 40 100,00% 37 92,50%
2 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 349 52 52 3,85% 52 100,00% 45 86,54%
3 Szkoła Podstawowa, Boby 15a, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 579 12 12 2,07% 12 100,00% 12 100,00%
4 Szkoła Podstawowa, Przemiarowo 33, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 784 31 31 3,95% 31 100,00% 29 93,55%
5 Szkoła Podstawowa, Płocochowo 72, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 519 29 29 5,59% 29 100,00% 26 89,66%
6 Zespół Szkół Nr 2, ul. Polna 7, 06-100 Pułtusk Powszechny Tak Nie 2 351 276 276 11,74% 272 98,55% 260 95,59%
7 Zespół Szkół im. B. Prusa, ul. Marii Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 499 186 186 12,41% 181 97,31% 173 95,58%
8 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Plac Teatralny 4, 06-100 Pułtusk Powszechny Tak Tak 725 88 88 12,14% 87 98,86% 83 95,40%
9 Zespół Szkół Nr 4, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 088 107 107 9,83% 105 98,13% 103 98,10%
10 Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Rafała Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 461 144 144 9,86% 139 96,53% 130 93,53%
11 Zespół Szkół Nr 4, ul. New Britain 1, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 850 100 100 11,76% 100 100,00% 98 98,00%
12 Świetlica Osiedlowa, ul. Na Skarpie 10, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 367 202 202 14,78% 198 98,02% 192 96,97%
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 792 205 205 11,44% 205 100,00% 200 97,56%
14 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk Powszechny Tak Nie 1 065 134 134 12,58% 134 100,00% 123 91,79%
15 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 1 119 149 149 13,32% 145 97,32% 137 94,48%
16 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk Powszechny Tak Nie 1 502 139 139 9,25% 135 97,12% 129 95,56%
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Aleja Tysiąclecia 14, 06-100 Pułtusk Powszechny Nie Nie 534 83 83 15,54% 82 98,80% 79 96,34%
Podsumowanie 19 181 1 977 1 977 10,31% 1 947 98,48% 1 856 95,33%