Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Przemkowa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 20 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Przemkowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Pępkowskiego z funkcji Burmistrza Przemkowa przed upływem kadencji? 3 468 2 081
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Przemkowa Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Pępkowskiego z funkcji Burmistrza Przemkowa przed upływem kadencji? 7 161 2 050 2 050 28,63% 2 028 98,93% 1 941 95,71%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przemko", ul. Akacjowa 7, 59-170 Przemków Powszechny Nie Nie 1 537 565 565 36,76% 560 99,12% 545 97,32%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybna 4a, 59-170 Przemków Powszechny Tak Nie 1 019 310 310 30,42% 309 99,68% 300 97,09%
3 Świetlica wiejska, Ostaszów 11a, 59-170 Przemków Powszechny Tak Nie 477 131 131 27,46% 129 98,47% 119 92,25%
4 Świetlica wiejska, Piotrowice 89, 59-170 Przemków Powszechny Nie Nie 565 140 140 24,78% 139 99,29% 118 84,89%
5 Szkoła Podstawowa, Wysoka 16a, 59-170 Przemków Powszechny Nie Nie 820 56 56 6,83% 55 98,21% 49 89,09%
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościuszki 6, 59-170 Przemków Powszechny Nie Nie 1 073 309 309 28,80% 302 97,73% 295 97,68%
7 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków Powszechny Tak Tak 1 670 539 539 32,28% 534 99,07% 515 96,44%
Podsumowanie 7 161 2 050 2 050 28,63% 2 028 98,93% 1 941 95,71%