Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Chojna przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 13 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Gminy Chojna Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza przed upływem kadencji 5 265 3 159
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Gminy Chojna Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Gminy Chojna Adama Fedorowicza przed upływem kadencji 11 169 1 000 1 000 8,95% 972 97,20% 851 87,55%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 1 755 153 153 8,72% 152 99,35% 132 86,84%
2 Centrum Kultury (Biblioteka), ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 1 634 110 110 6,73% 105 95,45% 87 82,86%
3 Gimnazjum, ul. Szkolna 15, 74-500 Chojna Powszechny Tak Nie 971 77 77 7,93% 75 97,40% 66 88,00%
4 Szkoła Podstawowa, Żwirki i Wigury 10, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 2 042 189 189 9,26% 185 97,88% 166 89,73%
5 Szkoła Podstawowa, Krzymów, 74-506 Chojna Powszechny Nie Nie 1 013 152 152 15,00% 148 97,37% 128 86,49%
6 Szkoła Podstawowa, Strzelczyn, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 1 137 96 96 8,44% 93 96,88% 81 87,10%
7 Szkoła Podstawowa, Nawodna, 74-506 Chojna Powszechny Nie Nie 1 339 128 128 9,56% 121 94,53% 108 89,26%
8 Szkoła Podstawowa, Godków, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 653 62 62 9,49% 60 96,77% 57 95,00%
9 Szkoła Podstawowa, Brwice, 74-500 Chojna Powszechny Nie Nie 625 33 33 5,28% 33 100,00% 26 78,79%
Podsumowanie 11 169 1 000 1 000 8,95% 972 97,20% 851 87,55%