Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin i Rady Gminy Czerwin przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 6 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Czerwin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Czerwin przed upływem kadencji? 2 618 1 571
Wójt Gminy Czerwin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Gocłowskiego Wójta Gminy Czerwin przed upływem kadencji? 2 510 1 506
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Czerwin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Czerwin przed upływem kadencji? 4 217 330 329 7,80% 321 97,57% 295 91,90%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 1 701 157 157 9,23% 155 98,73% 146 94,19%
2 Szkoła Podstawowa, Jarnuty 46, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 262 10 10 3,82% 8 80,00% 7 87,50%
3 Remiza OSP, ul. Główna 14, Suchcice, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 213 13 13 6,10% 13 100,00% 11 84,62%
4 Szkoła Podstawowa, Laski Szlacheckie 36, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 535 89 89 16,64% 86 96,63% 78 90,70%
5 Szkoła Podstawowa, ul. Juliusza Słowackiego 22, Piski, 07-407 Czerwin Powszechny Tak Nie 918 40 40 4,36% 39 97,50% 35 89,74%
6 Szkoła Podstawowa, Malinowo Nowe 12, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 250 9 9 3,60% 9 100,00% 7 77,78%
7 Szkoła Podstawowa, Gocły 39, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 338 12 11 3,25% 11 100,00% 11 100,00%
Podsumowanie 4 217 330 329 7,80% 321 97,57% 295 91,90%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Czerwin Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Ryszarda Gocłowskiego Wójta Gminy Czerwin przed upływem kadencji? 4 217 330 330 7,83% 324 98,18% 303 93,52%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 1 701 157 157 9,23% 156 99,36% 151 96,79%
2 Szkoła Podstawowa, Jarnuty 46, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 262 10 10 3,82% 9 90,00% 8 88,89%
3 Remiza OSP, ul. Główna 14, Suchcice, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 213 13 13 6,10% 13 100,00% 12 92,31%
4 Szkoła Podstawowa, Laski Szlacheckie 36, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 535 89 89 16,64% 87 97,75% 78 89,66%
5 Szkoła Podstawowa, ul. Juliusza Słowackiego 22, Piski, 07-407 Czerwin Powszechny Tak Nie 918 40 40 4,36% 38 95,00% 36 94,74%
6 Szkoła Podstawowa, Malinowo Nowe 12, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 250 9 9 3,60% 9 100,00% 7 77,78%
7 Szkoła Podstawowa, Gocły 39, 07-407 Czerwin Powszechny Nie Nie 338 12 12 3,55% 12 100,00% 11 91,67%
Podsumowanie 4 217 330 330 7,83% 324 98,18% 303 93,52%