Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Brzeszcz i Rady Miejskiej w Brzeszczach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 6 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Brzeszcz Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teresy Jankowskiej Burmistrza Brzeszcz przed upływem kadencji? 5 646 3 388
Rada Miejska w Brzeszczach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Brzeszczach przed upływem kadencji? 8 681 5 209
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Brzeszcz Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teresy Jankowskiej Burmistrza Brzeszcz przed upływem kadencji? 17 721 4 288 4 285 24,18% 4 237 98,88% 3 936 92,90%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Burmistrz Brzeszcz został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole Nr 2, ul. Narutowicza 6, 32-620 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 723 390 390 22,63% 387 99,23% 347 89,66%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 598 290 290 18,15% 286 98,62% 270 94,41%
3 Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Tak 1 346 322 321 23,85% 318 99,07% 294 92,45%
4 Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipowa 3, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 748 333 333 19,05% 324 97,30% 292 90,12%
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 6, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 376 295 295 21,44% 291 98,64% 260 89,35%
6 Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 186 258 258 21,75% 254 98,45% 241 94,88%
7 Dom Ludowy Brzeszcze-Bór, ul. Bór 65, 32-626 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 625 175 175 28,00% 173 98,86% 164 94,80%
8 Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, os. Paderewskiego 26, Jawiszowice, 32-626 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 295 397 395 30,50% 392 99,24% 367 93,62%
9 Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, os. Paderewskiego 26, Jawiszowice, 32-626 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 910 251 251 27,58% 250 99,60% 238 95,20%
10 Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 1, Jawiszowice, 32-625 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 806 504 504 27,91% 499 99,01% 485 97,19%
11 Przedszkole nr 4 "Pod Tęczą" w Jawiszowicach, ul. Gałczyńskiego 1, Jawiszowice, 32-625 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 450 360 360 24,83% 358 99,44% 339 94,69%
12 Szkoła Podstawowa w Przecieszynie, ul. Wyzwolenia 54a, Przecieszyn, 32-626 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 968 233 233 24,07% 232 99,57% 192 82,76%
13 Szkoła Podstawowa w Skidziniu, ul. Oświęcimska 39, Skidziń Powszechny Tak Nie 370 71 71 19,19% 71 100,00% 69 97,18%
14 Przedszkole w Skidziniu, ul. Wyzwolenia 1, Skidziń Powszechny Nie Nie 677 241 241 35,60% 239 99,17% 227 94,98%
15 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Zasolu, ul. Kostka Jagiełły 8, Zasole Powszechny Nie Nie 643 168 168 26,13% 163 97,02% 151 92,64%
Podsumowanie 17 721 4 288 4 285 24,18% 4 237 98,88% 3 936 92,90%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Brzeszczach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Brzeszczach przed upływem kadencji? 17 721 4 296 4 292 24,22% 4 243 98,86% 4 072 95,97%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Przedszkole Nr 2, ul. Narutowicza 6, 32-620 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 723 393 393 22,81% 390 99,24% 367 94,10%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 3, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 598 290 290 18,15% 285 98,28% 278 97,54%
3 Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Tak 1 346 322 322 23,92% 320 99,38% 303 94,69%
4 Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipowa 3, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 748 337 337 19,28% 330 97,92% 318 96,36%
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 6, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 376 296 296 21,51% 292 98,65% 281 96,23%
6 Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 186 260 258 21,75% 255 98,84% 250 98,04%
7 Dom Ludowy Brzeszcze-Bór, ul. Bór 65, 32-626 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 625 174 174 27,84% 169 97,13% 163 96,45%
8 Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, os. Paderewskiego 26, Jawiszowice, 32-626 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 295 397 397 30,66% 396 99,75% 377 95,20%
9 Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach, os. Paderewskiego 26, Jawiszowice, 32-626 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 910 251 251 27,58% 250 99,60% 242 96,80%
10 Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, ul. Kusocińskiego 1, Jawiszowice, 32-625 Brzeszcze Powszechny Tak Nie 1 806 506 506 28,02% 500 98,81% 486 97,20%
11 Przedszkole nr 4 "Pod Tęczą" w Jawiszowicach, ul. Gałczyńskiego 1, Jawiszowice, 32-625 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 1 450 357 357 24,62% 353 98,88% 333 94,33%
12 Szkoła Podstawowa w Przecieszynie, ul. Wyzwolenia 54a, Przecieszyn, 32-626 Brzeszcze Powszechny Nie Nie 968 236 235 24,28% 235 100,00% 227 96,60%
13 Szkoła Podstawowa w Skidziniu, ul. Oświęcimska 39, Skidziń Powszechny Tak Nie 370 71 71 19,19% 71 100,00% 69 97,18%
14 Przedszkole w Skidziniu, ul. Wyzwolenia 1, Skidziń Powszechny Nie Nie 677 241 241 35,60% 236 97,93% 228 96,61%
15 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Zasolu, ul. Kostka Jagiełły 8, Zasole Powszechny Nie Nie 643 165 164 25,51% 161 98,17% 150 93,17%
Podsumowanie 17 721 4 296 4 292 24,22% 4 243 98,86% 4 072 95,97%