Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Ornety i Rady Miejskiej w Ornecie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Ornety Czy jesteś za odwołaniem Burmistrza Ornety Pana Ireneusza Popiela przed upływem kadencji ? 4 647 2 789
Rada Miejska w Ornecie Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Ornecie przed upływem kadencji? 5 408 3 245
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Ornety Czy jesteś za odwołaniem Burmistrza Ornety Pana Ireneusza Popiela przed upływem kadencji ? 10 168 460 460 4,52% 449 97,61% 371 82,63%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, 1 Maja 28, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 929 74 74 3,84% 73 98,65% 59 80,82%
2 Miejski Dom Kultury, 1 Maja 45, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 865 67 67 3,59% 65 97,01% 56 86,15%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Zamkowa 26, 11-130 Orneta Powszechny Tak Nie 1 332 45 45 3,38% 44 97,78% 34 77,27%
4 Gimnazjum Nr 2, Warmińska 11, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 514 87 87 5,75% 86 98,85% 67 77,91%
5 Szkoła Podstawowa Nr 4, Kopernika 13, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 752 89 89 5,08% 86 96,63% 75 87,21%
6 Szkoła Podstawowa, Bażyny 17, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 694 39 39 5,62% 37 94,87% 34 91,89%
7 Świetlica wiejska, Henrykowo 47, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 515 46 46 8,93% 45 97,83% 36 80,00%
8 Szkoła Podstawowa, Mingajny 48, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 567 13 13 2,29% 13 100,00% 10 76,92%
Podsumowanie 10 168 460 460 4,52% 449 97,61% 371 82,63%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Ornecie Czy jesteś za odwołaniem Rady Miejskiej w Ornecie przed upływem kadencji? 10 168 460 460 4,52% 449 97,61% 379 84,41%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących, 1 Maja 28, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 929 74 74 3,84% 73 98,65% 63 86,30%
2 Miejski Dom Kultury, 1 Maja 45, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 865 67 67 3,59% 66 98,51% 57 86,36%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, Zamkowa 26, 11-130 Orneta Powszechny Tak Nie 1 332 45 45 3,38% 44 97,78% 34 77,27%
4 Gimnazjum Nr 2, Warmińska 11, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 514 87 87 5,75% 85 97,70% 70 82,35%
5 Szkoła Podstawowa Nr 4, Kopernika 13, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 1 752 89 89 5,08% 86 96,63% 77 89,53%
6 Szkoła Podstawowa, Bażyny 17, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 694 39 39 5,62% 37 94,87% 35 94,59%
7 Świetlica wiejska, Henrykowo 47, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 515 46 46 8,93% 45 97,83% 32 71,11%
8 Szkoła Podstawowa, Mingajny 48, 11-130 Orneta Powszechny Nie Nie 567 13 13 2,29% 13 100,00% 11 84,62%
Podsumowanie 10 168 460 460 4,52% 449 97,61% 379 84,41%