Okręg wyborczy nr 9
Granice: Marynopole, Liśnik Duży Kolonia
Status: brak list