Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Żórawina i Rady Gminy Żórawina przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Żórawina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jana Żukowskiego Wójta Gminy Żórawina przed upływem kadencji? 3 392 2 036
Rada Gminy Żórawina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Żórawina przed upływem kadencji? 3 309 1 986
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Żórawina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Jana Żukowskiego Wójta Gminy Żórawina przed upływem kadencji? 7 636 1 297 1 297 16,99% 1 280 98,69% 1 183 92,42%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum w Żórawinie, ul. Kopernika 14, 55-020 Żórawina Powszechny Tak Nie 2 048 336 336 16,41% 333 99,11% 303 90,99%
2 Szkoła Podstawowa w Węgrach, ul.Szkolna 4, Węgry, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 882 364 364 41,27% 355 97,53% 333 93,80%
3 Świetlica Wiejska w Starym Śleszowie, ul. Oławska 16, Stary Śleszów, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 910 143 143 15,71% 140 97,90% 122 87,14%
4 Świetlica Wiejska w Turowie, ul. Wrocławska 6, Turów, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 1 011 51 51 5,04% 50 98,04% 42 84,00%
5 Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, ul. Kopernika 29, Wilczków, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 1 255 169 169 13,47% 168 99,41% 158 94,05%
6 Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Al. Lipowa 26, Rzeplin, 55-020 Żórawina Powszechny Tak Nie 1 530 234 234 15,29% 234 100,00% 225 96,15%
Podsumowanie 7 636 1 297 1 297 16,99% 1 280 98,69% 1 183 92,42%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Żórawina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Żórawina przed upływem kadencji? 7 636 1 297 1 297 16,99% 1 281 98,77% 1 151 89,85%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gimnazjum w Żórawinie, ul. Kopernika 14, 55-020 Żórawina Powszechny Tak Nie 2 048 336 336 16,41% 333 99,11% 294 88,29%
2 Szkoła Podstawowa w Węgrach, ul.Szkolna 4, Węgry, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 882 364 364 41,27% 355 97,53% 310 87,32%
3 Świetlica Wiejska w Starym Śleszowie, ul. Oławska 16, Stary Śleszów, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 910 143 143 15,71% 140 97,90% 124 88,57%
4 Świetlica Wiejska w Turowie, ul. Wrocławska 6, Turów, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 1 011 51 51 5,04% 51 100,00% 42 82,35%
5 Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, ul. Kopernika 29, Wilczków, 55-020 Żórawina Powszechny Nie Nie 1 255 169 169 13,47% 168 99,41% 156 92,86%
6 Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Al. Lipowa 26, Rzeplin, 55-020 Żórawina Powszechny Tak Nie 1 530 234 234 15,29% 234 100,00% 225 96,15%
Podsumowanie 7 636 1 297 1 297 16,99% 1 281 98,77% 1 151 89,85%