Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Obrazów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Obrazów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa TWORKA Wójta Gminy Obrazów przed upływem kadencji? 2 286 1 372
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Obrazów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa TWORKA Wójta Gminy Obrazów przed upływem kadencji? 5 485 320 320 5,83% 312 97,50% 293 93,91%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrazów, 27-641 Obrazów Powszechny Tak Tak 1 707 73 73 4,28% 70 95,89% 69 98,57%
2 Szkoła Podstawowa, Głazów, 27-641 Obrazów Powszechny Nie Nie 850 34 34 4,00% 34 100,00% 32 94,12%
3 Szkoła Podstawowa, Kleczanów, 27-641 Obrazów Powszechny Nie Nie 1 273 66 66 5,18% 63 95,45% 60 95,24%
4 Szkoła Podstawowa, Bilcza, 27-641 Obrazów Powszechny Nie Nie 887 101 101 11,39% 101 100,00% 93 92,08%
5 Budynek prywatny, Chwałki 137, 27-600 Sandomierz Powszechny Nie Nie 768 46 46 5,99% 44 95,65% 39 88,64%
Podsumowanie 5 485 320 320 5,83% 312 97,50% 293 93,91%