Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Janowiec Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Koconia Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji? 1 899 1 140
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Janowiec Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Koconia Wójta Gminy Janowiec przed upływem kadencji? 3 164 1 407 1 407 44,47% 1 367 97,16% 1 310 95,83%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Janowiec został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Plac Wolności 1, 24-123 Janowiec Powszechny Nie Nie 2 055 1 008 1 008 49,05% 981 97,32% 944 96,23%
2 Strażnica OSP, Wojszyn 49, 24-123 Janowiec Powszechny Tak Nie 1 109 399 399 35,98% 386 96,74% 366 94,82%
Podsumowanie 3 164 1 407 1 407 44,47% 1 367 97,16% 1 310 95,83%