Okręg wyborczy nr 13
Granice: Długobór ZR, Podlechy, Robuzy