Okręg wyborczy nr 6
Granice: Siennów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa w Siennowie, Siennów 227, 37-205 Zarzecze PowszechnyNieNie 867 226
26,07%226224 99,12%
Podsumowanie867226
26,07%22622499,12%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATA PILCH - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pilch Małgorzata Marta 38 Siennów 66
29.46% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SIENNÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cielec Grzegorz 43 Siennów 90
40.18% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA NYKIEL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Nykiel Tomasz 49 Siennów 68
30.36% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej