Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Radymno i Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Radymno przed upływem kadencji? 5 389 3 234
Wójt Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Ślęzaka Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji? 5 387 3 233
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Radymno przed upływem kadencji? 9 017 2 640 2 640 29,28% 2 552 96,67% 2 470 96,79%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół w Chotyńcu, Chotyniec 114, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 705 236 236 33,48% 229 97,03% 223 97,38%
2 Zespół Szkół w Korczowej, Budynek Szkoły w Młynach, Młyny 57, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 378 66 66 17,46% 66 100,00% 66 100,00%
3 Zespół Szkół w Duńkowicach, Duńkowice 20, 37-550 Radymno Powszechny Tak Tak 791 256 256 32,36% 220 85,94% 215 97,73%
4 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, Michałówka, Zakościele 14, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 346 112 112 32,37% 105 93,75% 102 97,14%
5 Zespół Szkół w Korczowej, Korczowa, Olechy 54, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 472 211 211 44,70% 209 99,05% 202 96,65%
6 Zespół Szkół w Łazach, Łazy 53, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 698 191 191 27,36% 184 96,34% 178 96,74%
7 Zespół Szkół w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 653 118 118 18,07% 114 96,61% 108 94,74%
8 Zespół Szkół w Ostrowie, Ostrów, Góra 139, 37-550 Radymno Powszechny Tak Nie 1 303 399 399 30,62% 392 98,25% 382 97,45%
9 Zespół Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, Skołoszów, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 1 185 460 460 38,82% 453 98,48% 440 97,13%
10 Świetlica Wiejska w Sośnicy, Sośnica 147, 37-555 Sośnica Powszechny Nie Nie 1 043 65 65 6,23% 62 95,38% 58 93,55%
11 Zespół Szkół w Świętem, Święte, Góra 30, 37-555 Sośnica Powszechny Nie Nie 821 402 402 48,96% 397 98,76% 387 97,48%
12 Zespół Szkół w Skołoszowie, Budynek Szkoły w Zabłotcach, Zabłotce, Młyny 74, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 489 110 110 22,49% 109 99,09% 101 92,66%
13 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1, 37-543 Laszki Powszechny Nie Nie 77 5 5 6,49% 5 100,00% 4 80,00%
14 Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica 54, 37-555 Sośnica Zakład pomocy społecznej Nie Nie 56 9 9 16,07% 7 77,78% 4 57,14%
Podsumowanie 9 017 2 640 2 640 29,28% 2 552 96,67% 2 470 96,79%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Radymno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława Ślęzaka Wójta Gminy Radymno przed upływem kadencji? 9 017 2 640 2 641 29,29% 2 566 97,16% 2 446 95,32%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół w Chotyńcu, Chotyniec 114, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 705 236 236 33,48% 227 96,19% 221 97,36%
2 Zespół Szkół w Korczowej, Budynek Szkoły w Młynach, Młyny 57, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 378 66 66 17,46% 65 98,48% 61 93,85%
3 Zespół Szkół w Duńkowicach, Duńkowice 20, 37-550 Radymno Powszechny Tak Tak 791 256 256 32,36% 221 86,33% 216 97,74%
4 Publiczna Biblioteka Samorządowa w Michałówce, Michałówka, Zakościele 14, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 346 112 112 32,37% 106 94,64% 100 94,34%
5 Zespół Szkół w Korczowej, Korczowa, Olechy 54, 37-552 Młyny Powszechny Nie Nie 472 211 212 44,92% 211 99,53% 203 96,21%
6 Zespół Szkół w Łazach, Łazy 53, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 698 191 191 27,36% 190 99,48% 175 92,11%
7 Zespół Szkół w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 653 118 118 18,07% 114 96,61% 110 96,49%
8 Zespół Szkół w Ostrowie, Ostrów, Góra 139, 37-550 Radymno Powszechny Tak Nie 1 303 399 399 30,62% 394 98,75% 384 97,46%
9 Zespół Szkół w Skołoszowie, ul. Franciszkańska 53, Skołoszów, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 1 185 460 460 38,82% 458 99,57% 436 95,20%
10 Świetlica Wiejska w Sośnicy, Sośnica 147, 37-555 Sośnica Powszechny Nie Nie 1 043 65 65 6,23% 61 93,85% 56 91,80%
11 Zespół Szkół w Świętem, Święte, Góra 30, 37-555 Sośnica Powszechny Nie Nie 821 402 402 48,96% 397 98,76% 378 95,21%
12 Zespół Szkół w Skołoszowie, Budynek Szkoły w Zabłotcach, Zabłotce, Młyny 74, 37-550 Radymno Powszechny Nie Nie 489 110 110 22,49% 110 100,00% 98 89,09%
13 Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach, Moszczany 1, 37-543 Laszki Powszechny Nie Nie 77 5 5 6,49% 5 100,00% 4 80,00%
14 Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica 54, 37-555 Sośnica Zakład pomocy społecznej Nie Nie 56 9 9 16,07% 7 77,78% 4 57,14%
Podsumowanie 9 017 2 640 2 641 29,29% 2 566 97,16% 2 446 95,32%