Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Gostynina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Włodzimierza ŚNIECIKOWSKIEGO Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji 7 464 4 479
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Gostynina Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Włodzimierza ŚNIECIKOWSKIEGO Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji 15 534 3 704 3 705 23,85% 3 595 97,03% 3 494 97,19%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Miasta Gostynina, ul.Parkowa 22, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Tak 1 904 308 308 16,18% 298 96,75% 289 96,98%
2 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Gen. Józefa Bema 23, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 1 557 369 369 23,70% 351 95,12% 341 97,15%
3 Dom Nauczyciela, ul. Wojska Polskiego 10, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 1 780 477 477 26,80% 454 95,18% 444 97,80%
4 Gimnazjum Nr 2, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin Powszechny Tak Nie 1 953 438 439 22,48% 418 95,22% 404 96,65%
5 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Józefa Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 1 647 443 443 26,90% 439 99,10% 427 97,27%
6 Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 15, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 1 568 323 323 20,60% 317 98,14% 306 96,53%
7 Gimnazjum Nr 1, ul. Polna 36, 09-500 Gostynin Powszechny Tak Nie 2 378 548 548 23,04% 541 98,72% 529 97,78%
8 Miejskie Centrum Kultury, ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 2 279 654 654 28,70% 644 98,47% 633 98,29%
9 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin Powszechny Nie Nie 423 124 124 29,31% 119 95,97% 114 95,80%
10 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin Szpital Nie Nie 20 2 2 10,00% 2 100,00% 1 50,00%
11 Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. 3 Maja 47, 09-500 Gostynin Zakład pomocy społecznej Nie Nie 25 18 18 72,00% 12 66,67% 6 50,00%
Podsumowanie 15 534 3 704 3 705 23,85% 3 595 97,03% 3 494 97,19%