Okręg wyborczy nr 9
Granice: Stromiec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Urząd Gminy w Stromcu, ul.Piaski 4, 26-804 Stromiec PowszechnyTakNie 754 233
30,90%233231 99,14%
Podsumowanie754233
30,90%23323199,14%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woźniak Grzegorz 33 Stromiec 36
15.58% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ STROMIEC" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kucharski Karol Piotr 29 Stromiec 143
61.90% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA STROMIECKA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Miechowski Bogdan Jan 55 Stromiec 52
22.51% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej