Okręg wyborczy nr 1
Granice: Plac Wolności, ul. Kutnowska, ul. Poznańska, ul. Sienkiewicza, ul. 3 Maja, ul. Targowa od nr 1 do nr 29a, ul. Targowa od nr 16 do nr 32, ul. gen. Sikorskiego, ul. Zachodnia, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego, ul. Mazowiecka, ul. Płocka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice PowszechnyNieNie 710 237
33,38%237231 97,47%
Podsumowanie710237
33,38%23723197,47%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJE MIASTO" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Smolczewski Marek Andrzej 56 Krośniewice 78
33.77% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DĄBROWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dąbrowicz Andrzej Zenon 60 Krośniewice 42
18.18% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA LEWANDOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lewandowski Włodzimierz 44 Krośniewice 34
14.72% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA PACHLIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pachliński Grzegorz Tadeusz 45 Krośniewice 23
9.96% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAW KRÓL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Król Mieczysław Zenon 72 Krośniewice 54
23.38% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej