Okręg wyborczy nr 9
Granice: Jamniki, Łomnica, Wola Wereszczyńska.
Status: brak list