Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwo - Tropie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa, Roztoka-Brzeziny, 33-316 Rożnów PowszechnyNieNie 427 130
30,44%130130 100,00%
Podsumowanie427130
30,44%130130100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WOLAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wolak Józef Jan 55 Tropie 64
49.23% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ TROPIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mrzygłód Wiesław 46 Tropie 66
50.77% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej