Okręg wyborczy nr 10
Granice: Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno, Rębiska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Szkoła Podstawowa im. Boh. Westerplatte, ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno PowszechnyNieNie 746 303
40,62%303300 99,01%
Podsumowanie746303
40,62%30330099,01%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PARCHEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Parchem Ryszard Paweł 59 Leśno 124
41.33% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA KALKOWSKIEGO-RAZEM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bieszke Sebastian 29 Kielno 38
12.67% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA STĘPKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stępka Maciej Artur 35 Rębiska 138
46.00% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej