Okręg wyborczy nr 1
Granice: Solec nad Wisłą, Kolonia Nadwiślańska
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą, ul.Plac Bolesława Śmiałego 6, Plac Bolesława Śmiałego 6, 27-320 Solec nad Wisłą PowszechnyNieNie 914 235
25,71%235229 97,45%
Podsumowanie914235
25,71%23522997,45%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lasota Zbigniew Stanisław 43 Raj 114
49.78% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDOWCY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pietrynik Krzysztof Roman 56 Solec nad Wisłą 115
50.22% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej