Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 sierpnia 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Piekoszów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Piekoszów przed upływem kadencji? 6 984 4 191
Wójt Gminy Piekoszów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Krzysztofa DĄBROWY Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji? 4 655 2 793
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Piekoszów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Piekoszów przed upływem kadencji? 12 655 4 375 4 374 34,56% 4 287 98,01% 4 185 97,62%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Rada Gminy Piekoszów została odwołana, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 SZKOŁA PODSTAWOWA, Brynica, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 773 196 196 25,36% 188 95,92% 182 96,81%
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, Jaworznia, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 2 316 893 892 38,51% 884 99,10% 863 97,62%
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, Łosień, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 905 315 315 34,81% 308 97,78% 304 98,70%
4 GMINNY OŚRODEK KULTURY, KOLEJOWA 2, Piekoszów, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Tak Nie 1 335 468 468 35,06% 463 98,93% 446 96,33%
5 GMINY OŚRODEK KULTURY, kolejowa 2, Piekoszów, 26065 piekoszów Powszechny Nie Nie 1 546 607 607 39,26% 600 98,85% 587 97,83%
6 SZKOŁA PODSTAWOWA, Zajączków, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Tak 1 670 458 458 27,43% 445 97,16% 434 97,53%
7 SZKOŁA PODSTAWOWA, Rykoszyn, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 1 467 510 510 34,76% 495 97,06% 493 99,60%
8 REMIZA OSP, Szczukowice, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 1 027 341 341 33,20% 334 97,95% 327 97,90%
9 SZKOŁA PODSTAWOWA, Micigózd, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 883 301 301 34,09% 292 97,01% 286 97,95%
10 Świetlica Wiejska, Wincentów, 26-065 Piekoszów Powszechny Tak Nie 733 286 286 39,02% 278 97,20% 263 94,60%
Podsumowanie 12 655 4 375 4 374 34,56% 4 287 98,01% 4 185 97,62%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Piekoszów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tadeusza Krzysztofa DĄBROWY Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji? 12 655 4 379 4 379 34,60% 4 302 98,24% 4 177 97,09%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Piekoszów został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 SZKOŁA PODSTAWOWA, Brynica, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 773 196 196 25,36% 192 97,96% 189 98,44%
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, Jaworznia, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 2 316 893 893 38,56% 888 99,44% 863 97,18%
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, Łosień, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 905 315 315 34,81% 311 98,73% 309 99,36%
4 GMINNY OŚRODEK KULTURY, KOLEJOWA 2, Piekoszów, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Tak Nie 1 335 471 471 35,28% 462 98,09% 442 95,67%
5 GMINY OŚRODEK KULTURY, kolejowa 2, Piekoszów, 26065 piekoszów Powszechny Nie Nie 1 546 607 607 39,26% 598 98,52% 578 96,66%
6 SZKOŁA PODSTAWOWA, Zajączków, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Tak 1 670 458 458 27,43% 447 97,60% 432 96,64%
7 SZKOŁA PODSTAWOWA, Rykoszyn, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 1 467 510 510 34,76% 499 97,84% 490 98,20%
8 REMIZA OSP, Szczukowice, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 1 027 342 342 33,30% 335 97,95% 328 97,91%
9 SZKOŁA PODSTAWOWA, Micigózd, 26065 PIEKOSZÓW Powszechny Nie Nie 883 301 301 34,09% 292 97,01% 280 95,89%
10 Świetlica Wiejska, Wincentów, 26-065 Piekoszów Powszechny Tak Nie 733 286 286 39,02% 278 97,20% 266 95,68%
Podsumowanie 12 655 4 379 4 379 34,60% 4 302 98,24% 4 177 97,09%