Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwa: Kraszewo-Falki, Kraszewo-Podborne, Budy Kraszewskie, Pólka-Raciąż, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Czubaki, Kiniki, Pęsy, Sierakowo, Folwark-Raciąż, Łempino, Łempinek, Witkowo, Cieciersk, Żukowo-Strusie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż PowszechnyNieNie 1870 335
17,91%335332 99,10%
Podsumowanie1870335
17,91%33533299,10%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY KRÓL - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Król Bożena 38 Łempino 86
25.90% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUCJANA KUCHARSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kucharski Lucjan 67 Łempinek 37
11.14% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KORDALSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kordalski Andrzej 44 Sierakowo 107
32.23% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI ŁADY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Łada Agnieszka 41 Kraszewo-Falki 102
30.72% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej