Okręg wyborczy nr 7
Granice: Kowalewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Świetlica wiejska, Kowalewo 78, 06-521 Wiśniewo PowszechnyNieNie 226 161
71,24%161160 99,38%
Podsumowanie226161
71,24%16116099,38%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTIANA GULCZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gulczyński Krystian 21 Kowalewo 25
15.63% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WROTNEGO WALDEMARA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wrotny Waldemar 60 Kowalewo 10
6.25% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA KOLCZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kolczyński Artur 32 Kowalewo 11
6.88% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA MARKIEWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Markiewicz Zbigniew 56 Bogurzyn 96
60.00% Tak
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNARDA BUCHOLSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bucholski Bernard 56 Kowalewo 18
11.25% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej