Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwa: Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Sądrożyce, Sosnówka
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 1-go Maja 2, 56-416 Twardogóra PowszechnyNieNie 837 175
20,91%175171 97,71%
Podsumowanie837175
20,91%17517197,71%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GOSPODARNI PLUS" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hnat Andrzej Henryk 58 Chełstów 114
66.67% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹNI GMINIE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Stanisławska Lidia Elżbieta 54 Chełstów 57
33.33% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej