Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwo Płowce
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Płowce 94, 88-200 Radziejów PowszechnyNieNie 426 98
23,00%9892 93,88%
Podsumowanie42698
23,00%989293,88%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Paliwoda Stefan 64 Płowce I 30
32.61% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI KARDASZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kardasz Mariola 36 Płowce II 62
67.39% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej