Okręg wyborczy nr 1
Granice: wieś Borzykowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Sala Urzędu Gminy w Kołaczkowie, Pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo PowszechnyNieNie 563 114
20,25%114113 99,12%
Podsumowanie563114
20,25%11411399,12%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ziętkiewicz Iwona Teresa 41 Borzykowo 52
46.02% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EKIPA NA SWOIM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Tamborski Wojciech 25 Borzykowo 61
53.98% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej