Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Mędrzechów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy w Mędrzechowie, Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów PowszechnyNieNie 1049 205
19,54%205203 99,02%
Podsumowanie1049205
19,54%20520399,02%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI MĘDRZECHÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Miałkowski Zbigniew Paweł 38 Mędrzechów 71
34.98% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LZS MĘDRZECHÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ciepiela Paweł Mariusz 36 Mędrzechów 48
23.65% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Król Grzegorz Jan 37 Mędrzechów 84
41.38% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej