Okręg wyborczy nr 2
Granice: Osiedle Przysiółek Górny
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gimnazjum Publiczne, ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto PowszechnyTakNie 1281 207
16,16%207203 98,07%
Podsumowanie1281207
16,16%20720398,07%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DOBRE MIASTO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kraiński Jacek Zenon 48 Dobre Miasto 68
33.50% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI PONAD PODZIAŁAMI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Borowik Jarosław Jerzy 46 Dobre Miasto 135
66.50% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej