Okręg wyborczy nr 2
Granice: Budy Nowe, Kąty.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Świetlica wiejska, Łanięta 15g, 99-306 Łanięta PowszechnyTakNie 136 90
66,18%9089 98,89%
Podsumowanie13690
66,18%908998,89%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZRÓBMY TO RAZEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lewandowska Wiesława Elżbieta 43 Budy Nowe 9
10.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SZCZĘSNEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczęsny Tomasz 36 Budy Nowe 48
53.93% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MARSZAŁA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Marszał Leszek Jacek 45 Kąty 32
35.96% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej