Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Lubin przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 lipca 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Lubin Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Lubin przed upływem kadencji? 5 718 3 431
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Lubin Czy jesteś za odwołaniem Rady Gminy Lubin przed upływem kadencji? 11 043 1 166 1 166 10,56% 1 159 99,40% 1 106 95,43%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Krzeczyn Wielki 9, 59-311 Lubin Powszechny Nie Nie 1 196 125 125 10,45% 123 98,40% 118 95,93%
2 Szkoła Podstawowa, Siedlce 29, 59-300 Lubin Powszechny Nie Nie 2 090 263 263 12,58% 261 99,24% 249 95,40%
3 Szkoła Podstawowa, ul. 1 Maja 10, Raszówka, 59-307 Lubin Powszechny Nie Nie 1 289 114 114 8,84% 114 100,00% 109 95,61%
4 Świetlica wiejska, ul. Tulipanowa 2, Obora, 59-335 Lubin Powszechny Tak Tak 907 66 66 7,28% 66 100,00% 61 92,42%
5 Świetlica wiejska, Miłoradzice 80, 59-323 Lubin Powszechny Nie Nie 782 114 114 14,58% 113 99,12% 103 91,15%
6 Szkoła Podstawowa, Niemstów 68, 59-323 Lubin Powszechny Nie Nie 741 101 101 13,63% 101 100,00% 96 95,05%
7 Szkoła Podstawowa, Szklary Górne 48, 59-335 Lubin Powszechny Tak Nie 843 118 118 14,00% 117 99,15% 113 96,58%
8 Pawilon Klubowo-Sportowy, Zimna Woda 45C, 59-307 Lubin Powszechny Tak Nie 740 44 44 5,95% 43 97,73% 41 95,35%
9 Świetlica wiejska, Chróstnik 2a, 59-311 Lubin Powszechny Tak Nie 730 85 85 11,64% 85 100,00% 82 96,47%
10 Szkoła Podstawowa, ul. Św. Katarzyny 75, Osiek, 59-300 Lubin Powszechny Nie Nie 1 725 136 136 7,88% 136 100,00% 134 98,53%
Podsumowanie 11 043 1 166 1 166 10,56% 1 159 99,40% 1 106 95,43%