Okręg wyborczy nr 5
Granice: Pieniężnica, Knieja
Status: brak list