Okręg wyborczy nr 9
Granice: Bocheniec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa, Płonne, 87-404 Radomin PowszechnyNieNie 214 76
35,51%7676 100,00%
Podsumowanie21476
35,51%7676100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS DOBRYCH GOSPODARZY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krajewska Beata Anna 43 Bocheniec 30
39.47% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMINNE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Górski Teodor Mirosław 54 Bocheniec 46
60.53% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej